Strona Główna BIP Strona Główna
- Nasze Święto
 

Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej ustanowione zostało Decyzją Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. MON z 2013 r., poz. 387, z późn. zm.). Obchodzone jest w dniu 27 października każdego roku kalendarzowego. Za ustanowieniem święta w tym dniu przemawiało podpisanie 27 października 1918 roku „Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej”, która powołała do życia Okręgowe i Powiatowe Komedy Uzupełnień będące pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno- wojskowej w odrodzonej Polsce.