Strona Główna BIP Strona Główna
- Dla studentów
 

Służba przygotowawcza może być pełniona w kilku okresach przez studentów uczelni wyższych, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

1. Powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach, może nastąpić, gdy czas trwania studiów osoby ubiegającej się o powołanie do tej służby warunkuje jej ukończenie w trakcie tych studiów.

2. Szkolenie prowadzone jest na potrzeby korpusu podoficerów i obejmuje:
- w pierwszym okresie szkolenie podstawowe trwające do trzech miesięcy, przeprowadzane
    w terminie lipiec - wrzesień,
- w drugim okresie szkolenie specjalistyczne trwające do dwóch miesięcy,
    realizowane w terminie lipiec - sierpień.

Powołanie do służby przygotowawczej może nastąpić jeśli, czas trwania studiów warunkuje ukończenie tej służby.