Strona Główna BIP Strona Główna
- Przydatne kwalifikacje
 

Przydatne kwalifikacje mające wpływ na powołanie do służby przygotowawczej to: różnego rodzaju certyfikaty, świadectwa ukończenia szkół, kursów, specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu.