Strona Główna BIP Strona Główna
- Korpus szeregowych
 

 

KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Szeregowy zawodowy jest żołnierzem służby kontraktowej.

Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od dwóch do sześciu lat. Pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres dwóch lat. 

Właściwym do zawierania kontraktów na pełnienie służby kontraktowej jest organ uprawniony do wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe. Rozkazy personalne o powołaniu do zawodowej służby wojskowej w odniesieniu do stanowisk służbowych w korpusie szeregowych zawodowych wydaje dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej pułkownika (komandora), w podległych jednostkach wojskowych.

Do korpusu szeregowych zawodowych można powołać:

  • żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową,
  • ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową,
  • stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).