Strona Główna BIP Strona Główna
- Studium oficerskie
 

Decyzja Nr 156/MON z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.


Nabór na szkolenie wojskowe kandydatow na oficerów w 2018 r. w grupie prokuratorskiej - szczegółowe informacje w linku poniżej:

Decyzja Nr 6/MON z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. w grupie osobowej prokuratorskiej

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatow na oficerów Obrony Terytorialnej - szczegółowe informacje w linku poniżej:

Decyzja nr 2/Szkol./DWOT Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.12.2017 r. w sprawie organizacji procesu szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej.Postępowanie rekrutacyjne do studium oficerskiego składa się:

• testu sprawności fizycznej,
• testu znajomości języka angielskiego,
• rozmowy kwalifikacyjnej,

Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkół wojskowych wnoszą opłatę rekrutacyjną , która nie podlega zwrotowi. Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową, jako służbę kandydacką.

Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby. Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierz pełniący służbę kandydacką otrzymuje bez szczególnego nadania tytuł podchorążego, jeżeli kształci się na oficera zawodowego.

Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

• podpisaniu umowy
• wydaniu rozkazu personalnego o powłaniu do służby kandydackiej
• stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej

Szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów
w 2017 r.

Informujemy, że w 2017 r. prowadzony będzie nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Absolwenci uczelni wyższych niebędący żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem osobowym (grupą osobową) i absolwenci krajowych uczelni medycznych ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w następujących terminach:

1) do dnia 30 września 2016 r. na 8,5-miesięczne szkolenie;
2) do dnia 20 stycznia 2017 r. na 3-miesięczne szkolenie;
3) do dnia 15 maja 2017 r. na 12-miesięczne szkolenie;
4) do dnia 15 maja 2017 r. na 24-miesięczne szkolenie.