Strona Główna BIP Strona Główna
- Stawka uposażenia
 

 Od 26 sierpnia 2011 r. w uczelniach wojskowych obowiązują nowe stawki uposażenia dla podchorążych, które będą zależały od roku nauki i posiadanego stopnia wojskowego:

  • na pierwszym roku od 35 proc. dla szeregowego do 45 proc. minimalnego uposażenia kadry zawodowej dla kaprala, starszego kaprala, plutonowego i sierżanta,
  • na drugim – od 40 do 55 proc.
  • na trzecim – od 45 do 65 proc.
  • na czwartym – od 50 do 75 proc.
  • na piątym – od 55 do 80 proc.

Więcej informacji w rozporządzeniu MON z dn. 27.07.2011 r. zm. rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką( Dz. U nr 165, poz. 990).