Strona Główna BIP Strona Główna
- Badania psychologiczne
 

WOJSKOWA PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA W PILE

Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Pile jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Kierownikowi Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Poznaniu.

Swoim zasięgiem obejmuje obszar powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, złotowskiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego.

Głównym celem działalności Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Pile jest:

- realizacja badań psychologicznych do różnych stanowisk, funkcji i specjalności wojskowych na potrzeby SZ RP;

- prowadzenie szkoleń dla zainteresowanych Jednostek Wojskowych oraz instytucji wojskowych;

Odwołanie:
Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wnosi na piśmie do Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Poznaniu (60-780 Poznań, ul. Szylinga 1, tel. 61 857 49 25(30), 261 57 49(30)) za pośrednictwem Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Pile w terminie do 14 dni od jego otrzymania.

Adres pracowni:

Wojskowa Pracownia Psychologiczna
ul. Kossaka 16
64-920 Piła

 
tel. 261 52-20-40, 261 52-20-41, 261 52-20-43, fax. 261 52-20-42

Godziny otwarcia Pracowni Psychologicznej:

poniedziałek – piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30