Strona Główna BIP Strona Główna
- RWKL Bydgoszcz
 

REJONOWA WOJSKOWA KOMISJA LEKARSKA w BYDGOSZCZY
PRZEWODNICZĄCY
: ppłk dr n. med. Paweł JAKUBCZYK

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-915 Bydgoszcz
Sekretariat: tel: 261 52-3786-102; 261 52-3787-545 fax: 261 52-3786-104
Godziny pracy: 7.30 - 14.30

Lokalizacja:
RWKL w Bydgoszczy mieści się w budynku położonym na terenie 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ.
Terytorialny zasięg działania Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Odwołanie:
Od orzeczenia RWKL odwołanie wnosi się na piśmie do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie.


CENTRALNA WOJSKOWA KOMISJA LEKARSKA

ul. Koszykowa 78, 00-911 WARSZAWA
tel: 22-6-845-810 fax: 22-6-846-009