Strona Główna BIP Strona Główna
Wnioski do Komendanta
 

 Wnioski do Wojskowego Komendanta Uzupełnień:

Informacja o wyjeździe za granicę [docx]

Wzór wniosku w dowolnej sprawie [docx]


Wzór wniosku o skierowanie na ponowną komisję [docx]


Wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej [pdf]


Wydanie pierwszej książeczki wojskowej jest bezpłatne i ma miejsce w trakcie kwalifikacji wojskowej.

Wydanie duplikatu książeczki wojskowej w sytuacji jej zaginięcia, kradzieży oraz w innych przypadkach jest odpłatne. Złożenie wniosku o wydanie nowej i jej odbioru odbywa się osobiście w siedzibie WKU.

Wymagane dokumenty:
  1. Dowód wpłaty 28zł.(wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Piły, Plac Staszica 10)
  2. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  3. Jedno zdjęcie
  4. Wypełniony wniosek/zawiadomienie o utracie - (tu do pobrania) 

Od dnia 01.03.2013 roku uległ zmianie numer rachunku bankowego Gminy Piła.

Nowy rachunek bankowy nr 09 1020 4027 0000 1202 1119 3291 w Banku PKO BP