Strona Główna BIP Strona Główna
- Ochotnicze
 

 Żołnierz rezerwy albo osoba przeniesiona do rezerwy niebędąca żołnierzem rezerwy, może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych poprzez złożenie pisemnego wniosku do Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
      
Złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania żołnierza do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągi 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym Wojskowy Komendant Uzupełnień w pierwszej kolejności powołuje ochotników posiadających nadany przydział mobilizacyjny oraz tych, którzy złożyli przysięgę wojskowa i posiadają kwalifikacje przydatne w czynnej służbie wojskowej. Zainteresowanych ochotników prosimy o wypełnienie wniosku i odesłanie lub dostarczenie go osobiście do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile.

WNIOSEK