Strona Główna BIP Strona Główna
-Sposób przyjmowania i załatwiania skarg
 

Skargi i wnioski rozpatruje Wojskowy Komendant Uzupełnień w Pile.

Skargi i wnioski można składać:

  • pisemnie na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile,ul. Kossaka 16 64-920 Piła 
  • za pośrednictwem ePUAP;
  •  faksem – 261 52 20 13)

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:


Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.