Strona Główna BIP Strona Główna
Akty prawne
 

 

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiazku obrony Rzeczpospolitej Polskiej
[Dz. U. 2012 poz. 461]
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
[Dz. U. 2010 Nr 87 poz. 562]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków
w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
[Dz. U. 2011 Nr 54 poz. 281]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie przydziałów kryzysowych
[Dz. U. 2010 Nr 76 poz. 497]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 marca 2011 r.
zmieniajace rozporządzenie w sprawie przydziałów kryzysowych
[Dz. U. 2011 Nr 63 poz. 328]

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe
[Dz. U. 2010 Nr 145 poz. 971]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy
posiadających nadal przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych
lub pełnienia okresowej służby wojskowej
[Dz. U. 2010 Nr 77 poz. 509]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie ćwiczeń wojskowych
[Dz. U. 2010 Nr 145 poz. 974]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 stycznia 2011 r.
sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym
[Dz. U. 2011 Nr 28 poz. 145]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 czerwca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg
żołnierzom niezawodowym
[Dz. U. 2011 Nr 140 poz. 821]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 października 2010 r.
w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania
[Dz. U. 2010 Nr 194 poz. 1293]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 czerwca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania
[Dz. U. 2011 Nr 140 poz. 822]

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lutego 2000 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia piniężnego żołnierzom rezerwy
odbywającym ćwiczenia wojskowe
[Dz. U. 2000 Nr 13 poz. 155]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 kwietnia
w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej
[Dz. U. 2010 Nr 87 poz. 563]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie mianowania na stopnie wojskowej
[Dz. U. 2010 Nr 87 poz. 561]