Strona Główna BIP Strona Główna
- Wydarzenia 2017
 
2017-07-20 10:58:42
>>Nowa oferta edukacyjna WSOWL<<

Serdecznie zapraszamy żołnierzy i pracowników wojska, którzy są zainteresowani swoim dalszym rozwojem zawodowym, do podjęcia nauki w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojska Lądowych we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie w ramach specjalności, jaką jest „Zarządzanie w służbach mundurowych”.

Specjalność Zarządzanie w służbach mundurowych, to oprócz regularnych zajęć, m.in.: zajęcia praktyczne na strzelnicy i poligonie, samoobrona, walka w bliskim kontakcie, zajęcia typu cross, zapoznanie z funkcjonowaniem służb mundurowych i służb współpracujących (WP, policja, straż pożarna, straż graniczna, służba więzienna, ratownictwo medyczne).

Specjalność prowadzona jest na Wydziale Zarządzania, na cywilnych studiach I stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie internetowej:

http://www.wso.wroc.pl/oferta-edukacyjna-wz/wz-zarzadzanie/wz-studia-cywilne/4792-studia-cywilne-1-stopnia.