Strona Główna BIP Strona Główna
- Informacje ogólne
 

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

„ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO”

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Ich misją jest obrona oraz wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, ale także podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. W WOT służbę będą pełnić żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący nowy rodzaj czynnej służby wojskowej tj. Terytorialną Służbę Wojskową. TSW będzie pełniona w obszarze swojego zamieszkania na dwa sposoby – rotacyjnie (podczas odbywania ćwiczeń i szkoleń wojskowych) oraz dyspozycyjnie (w pozostałym czasie).

Zadania Wojsk Obrony Terytorialnej:
· prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika.
· ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
· ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji.
· współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego.
· ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni.
· szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

PLAN BUDOWY WOT

Utworzenie obrony terytorialnej to proces długofalowy, poprzedzony żmudną analizą i planowaniem. W celu zapewnienia efektywności oraz elastyczności w zakresie naboru, finansowania, wyposażenia i szkolenia niezbędnym jest jego rozłożenie na najbliższe lata.
Docelowo w Polsce ma zostać utworzonych 17 brygad obrony terytorialnej. Poniższe zestawienie ilustruje rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzaju wojsk:

 

Przydatne linki:

http://www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/

https://www.facebook.com/Wojska-Obrony-Terytorialnej-379397329070468/

https://twitter.com/terytorialsi

https://www.youtube.com/channel/UCg9-1duY5udCey7OyL3gWsQ