Strona Główna BIP Strona Główna
- Rys historyczny
 

          Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 21 listopada 1989 roku uległa rozformowaniu Wojskowa Komenda Uzupełnień w Czarnkowie, w miejsce której powstała Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile. Jednocześnie pierwszym Komendantem WKU w Pile został płk Adolf Marek - Komendant rozformowanej Komendy w Czarkowie. Komenda w Pile objęła swoim zakresem działania 4 Urzędy Miasta, 8 Urzędów Miast i Gmin oraz 11 Urzędów Gmin. Powierzchnia administrowanego terenu wynosiła 3534 km2. Z polecenia Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w dniu 19 kwietnia 1990 r. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Pile gen. bryg. Antoni Siluk dokonał uroczystego otwarcia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile. W tym samym roku Szef Sztabu Generalnego WP w rozkazie szkoleniowym podsumowującym 1990 r. wyróżnił m.in. Wojskową Komendę Uzupełnień w Pile. 16 grudnia 1991 r. rozkazem Dowódcy POW płk Adolf Marek zostaje zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Jego obowiązki obejmuje przybyły z WKU Słupsk płk dypl. Henryk Marcinkowski na podstawie rozkazu Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego z dnia 27 listopada 1991 r.

          Dnia 1 lipca 1996 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 1996 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działalności Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Wojskowych Komend Uzupełnień, dotychczasowa siedziba WKU zostaje przeniesiona z dotychczasowego miejsca postoju przy ul. Bydgoskiej 190 do budynku koszarowego w kompleksie przy ul. Kossaka 16 w Pile. Zgodnie z zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 1 grudnia 1998 r. o wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego kraju, WKU Piła z dniem 1 stycznia 1999 r. została podporządkowana Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Poznaniu. W związku z przeformowaniem wojskowych komend uzupełnień, w dniu 30 stycznia 2003 r. na podstawie decyzji Dowódcy Wojsk Lądowych, dokonano uroczystego przekazania obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Pile. Obowiązki objął zastępca komendanta ppłk mgr inż. Wojciech Krajewski. Dotychczasowy komendant płk Henryk Marcinkowski z dniem 30 listopada 2003 r. został przeniesiony do rezerwy. Rozkazem Dowódcy POW z 18 września 2002 r. została przeformowana WKU w Pile, w wyniku czego w 2003 r. zmniejszeniu uległ jej stan etatowy. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2007r. na stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Pile wyznaczony zostaje ppłk Tomasz Cieślak, który przybywa do WKU Piła dnia 3 września 2007r.